19320627 - Död. Josefina Öman.

Att vår kåra moder Josefina Öman, född den 1 oktober 1854, stilla avled å Visby lasarett denna dag, sörjd och saknad av oss, barnbarn, syster och svåger samt övrig släkt och vänner, varder härmed tillkännagivet.
Gandarve i Vänge den 26 juni 1932.
Barnen.

Sv. ps. 487: v. 1.Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145