19320628 - Död. Hedda Jonasson.

Tillkännagives att vår kära mor och mormor Hedda Jonasson, född Reuter, efter ett svårt lidande stilla och fridfullt avled den 25 juni 80 år gammal; sörjd av oss, släkt och vänner.
Norrbys, Ganthem den 25 juni 1932.
Barnen och Barnbarnen.

Sv. Ps. n:r 473.

Hedda JonassonGotlands Allehanda
Tisdagen den 28 juli 1932
N:r 146