19320628 - Död. Emma Augusta Lindqvist.

Härmed tillkännagives att Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla min innerligt älskade maka och vår kära moder Emma Augusta Lindqvist som i tron på sin Frälsare lugnt och stilla insomnade i dag den 27 juni kl. 3,30 e. m. i en ålder av nära 64 år, djupt sörjd och bittert begråten av oss och barnbarn, släkt och många vänner.
Buters i Hogrän den 28 juni 1932.
H. Lindqvist.
Barnen.

Missf:s    625.

Emma Augusta LindqvistGotlands Allehanda
Tisdagen den 28 juli 1932
N:r 146