19320628 - Till de stora idrottstävlingarna

Till de stora idrottstävlingarna

i Stånga på söndagen har antalet anmälda deltagare blivit mycket stort. I fjol, som var ett rekordår, tävlade sålunda 78 lag i varpa, men i år är antalet anmälda lag nära 90. Av dessa komma omkring 15 i klass I, över 20 i klass II, 35 i klass. III och ett 20-tal i den nya klass IV med stenar utan tag.
Till bakpärk ha anmält sig 14 lag, i frampärk 9 lag och dessutom ha anmälningar inkommit även till stångstörtning och gotländsk femkamp.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 juli 1932
N:r 146