19320628 - Söderbygdens vattendomstol

Söderbygdens vattendomstol

sammanträder i dag å Ljugarn för att handlägga frågan om allmän fiskehamn därstädes och i morgon vid Hesselby där ärendet om Gandarve utdikningsföretag skall behandlas.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 juli 1932
N:r 146