19320628 - Vid J. U. F: festen i Källunge

Vid J. U. F: festen i Källunge

utlottades på inträdesbiljetterna tvenne kostnadsfria söndagsresor till Stora Karlsö. Dragningen ägde i går rum under kontroll av kommunalordföranden, varvid vinsterna utföllo på billetterna D:ns 106 och 350, vilkas innehavare få sätta sig i förbindelse med agr. Wald. Ericsson, Källunge.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 juli 1932
N:r 146