19320628 - Från hamnen.

Från hamnen.

Igår inkom ms. Vega, Grafström, från Fårösund med lervaror samt avgingo Mj. Morgana, Mattsson, till Stockholm med lervaror, ms. Fredrika, Bergström, till Norrköping med cement och mf, Aftons, Green, till Danzig; med pappersmassa.
Idag inkom ms. Gustaf Olsson, från Stockholm, tom, samt avgick skolskeppet Georg Stage, till Christiansö.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 juli 1932
N:r 146