19320628 - Landsbygden. Follingbo.

Landsbygden.

FOLLINGBO, 22 juni.
Follingbo och Akebäcks S. L. U.avd. hade förliden söndag anordnat gökotta. Trots att vädret såg hotande ut i den tidiga morgonstunden, mötte större delen av medlemmarna upp. Ordf. M. Hagvall hälsade S. L. U.-kamraterna välkomna till morgonens samkväm varpå sjöngs den gamla välkända sången Vårt Land. Härpå följde uppläsning av H. Endrell. Programkommittén trädde nu fram och sjöng nåra sånger för att tävla med naturens sångare, som vid denna årstid och särskilt i den tidiga morgonstunden locka fram så underbara toner. K. Framan sjöng sedan solo. Därefter hölls rast för inmundigandet av den kära kaffetåren som lät sig väl smaka i det gröna och i den tidiga morgonstunden. Därefter vidtog en stunds lek där alla deltogo med liv och lust. Sedan en rolig berättelse upplästs av Agnes Eliasson, kallade ordf. medlemmar till tystnad och frambar ett tack till alla som mött upp. Särskilt vände han sig tillprogamkommittén och tackade för det omväxlande och innehållsrika programmet. Till sist sjöngs Du gamla, du fria, varpå ordföranden utbringade ett fyrfaldigt leve för S. L. U.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 juli 1932
N:r 146