19320630 - Prästerligt.

Prästerligt.

Kyrkoherde K. A. Videgren i Västkinde åtnjuter tjänstledighet fr. o. m. den 3 t. o. m. den 31 juli med kyrkoherde O. Nygren i Barlingbo som vikarie och folkskollärare A. Hejdenberg i Fole som predikobitäde.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Juni 1932
N:r 148