19320630 - Till folkskollärarinna i När

Till folkskollärarinna i När

har vid extra kyrkostämma enhälligt valts den i första förslagsrummet uppsatta fröken Vera Nilsson från Amsberg. Valet ägde rum medelst acklamation.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Juni 1932
N:r 148