19320629 - Till ledamöter av länsprövningsnämden

Till ledamöter av länsprövningsnämden

för årets taxeringar har länsstyrelsen utsett stationsinspektoren Gottfrid Johansson och agronomen A. G. Olofsson i Visby, förvaltaren G. Stare, Lörje i Hellvi, smedarbetaren Harald Seden, Slita, lantbrukaren Fredian Wahlberg, Qvie i Bro, landsfiskalen Svante J. Lindström, Burgsvik, lantbrukaren Malkus Andersson, Stjärnarve i Eksta, handlanden C. A. Wlessman, Vamlingbo, och nämdemannen K. V. Palmqvist, Domarve i Vall.
Till suppleanter ha utsetts snickaren K. F. Söderdahl, Visby, folkskolläraren Aug. Höggren, Hejnum, nemdemannen J. P. G. Endrell, Läcks i Akebäck, handelsföreståndaren Artur Torgin, Stånga, och lantbrukaren Ant. Jakobsson, Bölske i Eke.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juni 1932
N:r 147