19320629 - Postföring även söndagar till Fårösund?

Postföring även söndagar till Fårösund?

Postdirektionen i östra distriktet har till generalpoststyrelsan överlämnat av chefen för Fårösunds flygstation, löjtnanten G. Hård gjord ansökan, att postföringen till och från flygstationen, som i år är rustad under tiden maj—oktober, måtte fullgöras även sön- och helgdagar. Pestmästaren Ivar Hallberg i Visby har för sin del tillstyrkt ansökningen.
Direktionen meddelar, att den vid flygstationen i Fårösund förlagda n ilitärkontingenten uppgår f. n. till 60 man, och denna styrka kommer att inom den närmaste tiden betydligt utökas. Direktionen hemställer därför, att postbefordran måtte anordnas till Fårösund även å söndagar under tiden 3 juli-4 september, eller dan del av året, då sommarturerna vid busslinjen tillämpas. (H. B.)Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juni 1932
N:r 147