19320819 - Bulverkets dag i Tingstade

Bulverkets dag i Tingstade

om söndag bjuder på flyguppvisning, föredrag, regementsmusik, tombola med värdefulla vinster, utfärd till järnåldersbyn i Fallet, tävlan i varpkastning m. m. och dessutom servering. Alla rimliga fordringar bli fyllda, närapå orimliga, utlovar major Zetterling, som till sist erinrar om att extratåg avgå både till och från Tingstäde. Tillfälle gives även att bese major Zetterlings intressanta samlingar i museet i Furubjers gård. Utfärder till bulverket i träsket anordnas hela dagen.Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 augusti 1932
N:r 191