19320901 - Prästerligt.

Prästerligt.

Kyrkoherde O. Nygren i Barlingbo åtnjuter tjänstledighet under tiden 5-30 september med kyrkoherde K. A. Widagren i Västkinde som vikarie.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 September 1932
N:r 202