19320902 - Död. Knut Arvid Larsson.

Härmed tillkännagives att min älskade son och vår broder Knut Arvid Larsson efter ett tåligt buret lidande stilla och fridfullt insomnade i går på Epidemisjukhuset i Visby i en ålder av 28 år, 11 mån., 2 dagar; djupt sörjd och innerligt begråten av oss, övriga släktingar och en stor vänkrets,
Källstäde i Lärbro den 2 sept. 1932.
Ida Larsson.
Syskonen.

Broder, Du var kär för alla,
älskad utav stora, små,
Därför våra tårar falla
när omkring Din bår vi stå.

Jordfästningen äger rum i Lärbro kyrka torsdagen den 8 sept. 1932 kl. 4,30 e. m. För de, som önska följa den avlidne till hans sista vilorum, sker samlingen i sorgehuset kl. 3 e. m.Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 September 1932
N:r 203