19320902 - Död. John Bäckvall.

Min älskade make f. Handlanden John Bäckvall avled idag stilla i vårt hem 75 år gammal; djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av mig och en åldrig syster samt en stor vänkrets.
Jenny Bäckvall, f. Högwall.

Sv. Ps. 221.
Meddelas endast på detta sätt.

Jordfästnings förrättas i Lärbro kyrka tisdagen den 8 sept. kl.
e. m., varefter gravsättningen sker å Othem kyrkogård.
De, som vilja hedra den avlidnes minne genom att följa honom, behagade samlas i sorgehuset kl. 1 e. m.Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 September 1932
N:r 203