19320903 - Klintehamns lotsplats.

Klintehamns lotsplats.

Lotsförmannen vid Klintehamns lotsplats J. A. Stenberg anhåller hos lotsstyrelsen om avsked med pension från den 9 december. (H. B.)Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 september 1932
N:r 204