19320905 - Lantmannaskolan i Hemse.he

Lantmannaskolan i Hemse.

Lantbruksstyrelsen föreslår k. m:t, enligt H. B., bevilja lantmannaskolan i Hemse ökat understöd för läsåret 1931-1932 med 650 kr.Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 september 1932
N:r 245