19320906 - Auktion å utsädesvete i Roma.

Auktion å utsädesvete i Roma.
Lördagen den 10 sept.

kl. 2 e. m. kommer genom offentlig auktion å Snovalds gård att försäljas ett större parti 1:ma utsädesvete, "Saxo" och "Solovete III", i fjor hittagna från Weibulls och Svalöf.
Betalningsanstånd till den 1 juni 1933.
Roma, i sept. 1932.
Elof Hansson.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 september 1932
N:r 246