19320906 - Grustakten får fortsättas.ha

Grustakten får fortsättas.

Sedan sakkunnig undersökning numera verkställts rörande de forntida gravar, som av arrendatorn Axel Pettersson i Antarve, Havdhem, i fjol sommar anträffats vid ett grustag i närheten av Antarve gård, har riksartikvarien meddelat, att hinder ej längre möter för honom att fortsätta grustäkten på platsen. (H. B.)Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 september 1932
N:r 246