19320906 - Hemse.

Hemse.

Den 5 sept.

Gatubelysningen
tändes den 1 i denna månad. Lyktorna ha sedan i våras omflyttats så, att de numera hänga mitt över gatan, mot att de förut hängde på en stolpe vid ena kanten.

Trottoarerna
ha nu äntligen nått sin fullbordan. Vid affärerna och f. ö. lite varstädes har man låtit bredda trottoaren. Detta förhöjer givetvis rätt mycket det stadslika utseendet. Trappor till gatan ha lagts gratis för dem som behöva sådana. Grindstolpar av cement ha vägarbetarna gjutit på många platser.

Ett skyfall
inträffade vid 5-tiden på fredagsmorgonen. Ett så häftigt regn har icke förekommit på mycket länge. Det varade endast några minuter, men gav dock 3,4 mm. — ganska mycket för så kort tid.

Medeltemperaturen under juli
månad i år var följande: för maximitemperataren +22,1, samt för minimitemperaturen +10,8. Nederbörden under månaden var 57,4 mm., mot 50,6 min. samma månad föregående år.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 september 1932
N:r 246