19320908 - Minne. John Bäckvall.

För all den hedersbevisning, som vid min makes
John Bäckvalls
bortgång ägnats hans minne av korporationer och enskilda, samt för allt vänligt deltagande, som visats mig, vill jag härmed frambära min djupt kända tacksamhet.
Lärbro den 8 sept. 1932.
JENNY BÄCKVALL.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 september 1932
N:r 208