19320908 - REGINA - Spion B 24.

REGINA - Spion B 24.
Gustaf Frölich och Charlotte SusaGotlands Allehanda
Torsdagen den 8 september 1932
N:r 208