19320908 - Fridlyst raukområde.

Fridlyst raukområde.

Länsstyrelsen har beslutat fridlysa ett raukområde, beläget söder om manbyggnaden å E. Blomgrens gård vid Hultungs i Bunge.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 september 1932
N:r 208