19320912 - Död. Emil Sigfrid Andersson.

Tillkännagives att min make Hemmansägaren Emil Sigfrid Andersson efter mångårigt lidande avled härstädes söndagen den 11 sept. kl. 5,30 f. m. 39 år, 6 månader och 8 dagar gammal; lämnande mig, tvenne minderåriga barn samt föräldrar och syskon i djup
sorg.
Norrbys i Hall den 12 sept. 1932.
Agda Andersson, f. Österdahl.
Emma. Arne.

Ditt lidande har tagit slut,
vår Emil han har kämpat ut
från denna jordens strider.Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 september 1932
N:r 211