19320914 - Biograferna.

Biograferna.

Regina insätter i afton en film med en gammal bekant och högt uppskattad hjälte, nämligen Tom Mix, vilken icke På länge låtit se sig på vita duken. Det påstås, att han blev »förbaskad» när talfilmen kom och gjorde slut på den stumma, och att han då beslöt sig för att lärgga upp. Han har emellertid ångrat sig, ty filmen i kväll är en talfilm, och gamle Tom pratar nästan lika duktigt som han rider och skjuter.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 september 1932
N:r 213