19320921 - Tillkännagivande.

Tillkännagivande.

I här fört handelsregister hava nedannämnda dagar intagits följande anmälanden, nämligen:
den 8 september 1932, att Ernst Fridolf Anshelm Thomsson ämnar i Väte socken, postadress Roma Kloster. idka handelsrörelse under firma Ernat Thomsson;
den 15 september '1932, att Hilda Anna Maria Svensson, sam i Stånga socken, postadress Stånga, idkar handelsrörelse under firma H. Svensson, med avdelningskontor utan självständig förvaltning i Burs socken, ämnar öppna sådana avdelningskontor även i övriga kommuner å Gotlands läns landsbygd, ävensom att änkan 'Anna Stengård ämnar under oförändrad firma fortsätta sin avlidne mans i livstiden under firma Martin Stengård i Follingbo socken, postadress Sylfaste, idkade handelsrörelse; samt den 17 september 1932, att Karl Josef Olofsson ämnar i Othems socken, postadress Slite, idka handelsrörelse under firma Josef Olofsson, samt att Erik Helmer Nordin och Johan Anton Mimer Olsson ämna i bolag idka handels- och snickerirörelse i Othems socken, postadress Slite, under firma Nordin & Co:s Snickeriverkstad.
Visby i landskanslist den 20 september 1932.
Länsstyrelsen.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1932
N:r 219