19320920 - På exekutiv auktion

På exekutiv auktion

å landskanslist i dag har den lantbrukaren Axel Nilsson tillhöriga fastigheten Bjärs i Norrlanda försålts till folkskolläraren Emil Norrby i Tingstäde för 11,620 kr. Fastigheten har saluvärderats till 25,000 kr.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 september 1932
N:r 21