19320919 - Lanthamnarna.

Lanthamnarna.

Fårösundshamnarna (tiden 1631 aug.) Ankomna fartyg: till Bungenäs: Den 17: ångf. Dagny, Lundgren, Karlstad, tom; infart. Dejefors, Berg, Hälsingborg, d:o: den 23: d:o Herreö, Lindblom Trelleborg, d:o; den 24: pråm,. T. 13. 377, Carlsson, Söderhamn, d:o; den 28: mfart. Mölnbacka, Andersson Hälsingborg, d:o; den 29: ångf. Österklint, Knalve, Stockholm, d:o; den 31: d:o Bungenäs, Nilsson, d:o, d:o; till Fårösund: den 22: inkutter Primus, Johansson, Slite, tom; lustkutter Trapp Goldschider, Mariehamn, d:o.

Avgångna fartyg: från Bungenäs: Den 17: ångf. Dagny, Lundgren, Karlstad. kalksten;. den 18: mfart. Dejefors, Berg, d:o, d:o; den 23: d:o Hernö, Lindblom, Hörneflors, d:o; den 24: pråm.
T. B. 377, Carlsson, Söderhamn, d:o; den 28: infart. Mölnbacka, Andersson, Göteborg, d:o; den 29: ångf. Österklint, Knafve, Malmö, d:o; den 31: d:o Bungernäs, Nilsson, Landskrona, d:o; från Fårösund: den 16: mkutter Primus, Johansson, Slite, slipers; den 23: lustkuttern Tropp III, Goldschider, Visby, tom.

Ankomna fartyg: till Fårösund Strå: Den 16: skonert Bleking, Olsson, Karlsborg, tom: den 20: mskon. Najaden, Åberg, Kalmar, d:o; den 21: d:o Diana, Påhlsson, Riga, d:o; den 25: skskepp. Natalia, Torsson, Köpenhamn, d:o; bogsångf Holmen III, Sjöström, Norrköping, bogserar: pråm Oaxen 35, Andersson, Stockholm, tom; d:o Oaxen 36, Gröndahl, d:o, d:o; den 2: mskon. Elisabeth, Thuresson, Prestö, d:o; till Ahr: den 17 mskon. Iris, Karlsson, Västervik, tom; den 18: mfart Ida, Sporrang, Danzig, d:o; ångf. Lilly, Abrahamsson, Mem, d:o; den 19: mskon Klara, Hammarberg, Karlshamn, d:o; den 24: d:o Ethel, Magnusson, Sölvesborg, d:o

Avgångna fartyg: från Fårösund Strå: Den 16: skonert Bleking, Olsson, Karlsblorg, kalksten: den 21: mskon. Najaden, Åberg, d:o, d:o; den 25: d:o Diana, Påhlsson, Nederkalix, d:o: den 29: bogsångf. Holmen III, Sjöström, Piteå, bogserar: pråm Oaxen 35, Andersson, d:o, kalksten; d:o Oaxen 36, Gröndahl, d:o, d:o; mskon. Elisabeth, Thuresson, Stocka. d:o; skskepp. Natalia, Thorsson, Karlsborg, d:o; från Ahr: den 17 mskon. Iris, Karlsson, Sikeå, kalksten; den 19: milart Ida. Sporrong, d:o, d:o; ångf. Lilly, Abrahamsson, Köpanansholm,en, d:o; den 20: mskon. Klara, Hammarberg, d:o, d:o; den 25: d:o Elhel, Magnusson, Karlstad, d:o.Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 september 1932
N:r 217