19320919 - Epidemirapporten.

Epidemirapporten.

Förste provinsialläkarens rapport upptar för förra hälften av september månad 6 fall av gulsot, 1 i Klintehamns distrikt, 4 i Hemse distrikt och 1 i Visby distrikt.Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 september 1932
N:r 217