19320919 - Klintehamns lotsplats.

Klintehamns lotsplats.

Lotsstyrelsen har beviljat lotsförmannen vid Klintehamns lotsplats J. A. Stenberg avsked med pension från den 9 december. (H. B.)Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 september 1932
N:r 217