19320917 - En serie offentliga möten

En serie offentliga möten

anordnar Gotlands distrikt av N. T. O. under den kommande veckan. Början göres på måndag i N. T. O:s lokal vid Mellangatan, på onsdag i N. T. O:s lokal å Södervärn, lördagen den 24 i Vestkinde skola, onsdagen den 28 i Heideby samt lördagen den 1 okt. i Vallstena. Föreläsare blir ombudsman
E. Hammarsten.
På söndag den 18 dennes kl. 3 e. m. anordnas gemensamt möte med samtliga N. T. O:are i lokalen vid Mellangatan och på tisdag kväll anordnas Dan Andersson-afton.Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 september 1932
N:r 216