19320916 - Fastighets- och lösöreauktion i Hall.

Fastighets- och lösöreauktion i Hall.

Lördagen den 24 sept. kl. 11 f. m. låter Lantbr. Frans Pettersson, Medebys, Hall till den högstbjudande försälja. Kreatur: 5 hästar, 10 nötkreatur (6 mjölkkor), 6 får, 2 svin. Yttre: självbindare, slåttermaskin, såningsmaskin, hästräfsa;, kultivator, cambridgevält, sladdharv, vänd och spetsplogar, fjäderharv, sättare, foderhäckar, arbetsvagnar, kälkar, lastvagn. åkkärra, 1/10
träsk och traktor, större partier hö, häst- och vårsädeshalm, potatis, säd.
Kl. 1 e. m. utbjudas fastigheten 45/384 mt. Medebys om 15 tnl. åker, 10 tnl. äng. 30 tnl. skogsmark, bra bebyggt. Hassleängsskiftet om 3 tnl. åker, 10 tnl. äng, 3 tnl. myr och 20 tnl. skog. Fastigheterna utbjudas dels tillsammans och dels var för sig. Vidare villkor vid auktionen.
A lösegendomen betalningsanstånd för godkände köpare till den 1 januari 1933 eller vid anfordran. Äganderätten till inropad vara förbehållas tills densamma är till fullo betald.
Elof Hansson.Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 september 1932
N:r 215