angfartyget_gotland-1868.jpg

19320916 - Biskopsvisitation

Biskopsvisitation

förrättas i dag samt på lördag och söndag i Stenkyrka pastorat. På söndag sker dessutom installation av pastoratets nye herde, kyrkoherde Gustaf Olofsson.Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 september 1932
N:r 215