19320916 - Lantmannaskolan får högre anslag.

Lantmannaskolan får högre anslag.

K. m:t har beviljat lantmannaskolan i Hemse ökat understöd för läsåret 1931-32 med 650 kr. (H. B.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 september 1932
N:r 215