19320601 - Död. Mathilda Maria Augusta Larson.

Att Gud i sitt allvisa råd hemkallat vår kära syster Mathilda Maria Augusta Larson, i sitt 81 levnadsår; djupt sörjd av oss, syskon och
syskonbarn, varder härmed tillkännagivet.
Kräklingbo den 28 maj 1932.
Anton och Per Larson.

Jag längtar av allt hjärta
Att saligt skiljas hän
Från all min nöd och smärta
och bli hos Gud, min vän;
Jag önskar hädanfara
Från sorger, flärd och brist
Och evigt, evigt vara
Hos Dig, O, Jesu Brist.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 juni 1932
N:r 124