angfartyget_christofer-polhem-1936-400.jpg

19320601 - Å exekutiv auktion

Å exekutiv auktion

har lantbrukaren Elias Ljungmans och hans hustrus fastighet 9/32 mtl. Sorbys i Stenkyrka i dag försålts till Gustaf Ljungman därstädes för 14,000 kr. Fastigheten var saluvärderad till 18,400 kronor.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 juni 1932
N:r 124