19320601 - Landsbygden. Källunge.

 Landsbygden.

KÄLLUNGE, 30 maj.
På sin sextioårsdag blev banvakten Lennart Söderlind, Larsarve i Källunge, uppvaktad, såväl frän kamrater och befäl vid Slite—Roma järnväg som från Källunge kommun samt släkt och vänner. Frän kamtater och befäl vid Slite—Roma järnväg erhöll han ett skrivbord, käpp med silverkrycka och blomsteruppsats, samt från Källungebor en korgstol två funkisstolar och ett cigarrskrin av hamrat tenn. Dessutom en hel del presenter från släkt och vänner. Samtliga givare blevo på aftonen inbjudna till hans horn till ett enkelt samkväm, därvid ytterligare tal och telegram kom honom till del.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 juni 1932
N:r 124