19320602 - Ardre kommuns lån tillstyrkt.

Ardre kommuns lån tillstyrkt.

Medicinalstyrelsen tillstyrker hos k. m:t Ardre kommuns ansökan om tillstånd att för bestridande av kostnaderna för inköp av bostad åt provinsialläkaren i Ljugarns distrikt upptaga ett 20-årigt amorteringslån å 14,000 kr. (H. B.)Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 juni 1932
N:r 125