19320602 - Skinnarve lämplagare än Skönarve.

Skinnarve lämplagare än Skönarve.

Överlantmätaren Vidar Holmbäck i Visby föreslår hos kammarkollegium, att den genom sammanläggningen av 1/42 mtl Skinnarve 119, lågenheten Skinnarvs 123, 41/1000 mtl Magnuse 116 och lägenheten Magnuse 111 i Levide socken bildade fastigheten åsättas benämningen Skinnarve nr 2. Ägaren till fastigheten, hr Herman Stenberg, har föreslagit namnet Skönarve, men d,å socknens jordebok upptager ett hemman Skinnarve nr 1, torde det enligt övarlantmätarens mening icke vara lämpligt att införa benämningen Skönarve. (H. B.)Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 juni 1932
N:r 125