19320603 - Vägen blir icke allmän.

Vägen blir icke allmän.

Länsstyrelsen har avslagit en ansökan från Waldemar Siltberg m. fl. i Lärbro att den c:a 4 km. långa enskilda vägen från landsvägen Lärbro— Fårösund till bygdevägen Lärbro kyrka—Hellvi kyrka måtte »iordningställas» såsom allmän väg.Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 juni 1932
N:r 126