19320603 - Styrmansexamen

Styrmansexamen

har avlagts vid Göteborgs navigationsskola av bl. a. Karl Sigvard Andersson, Stenkyrka.Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 juni 1932
N:r 126