19320604 - Död. NILS.

Vår outsägligt älskada son och broder NILS avled stilla i dag å Garnisonssjuksjukhuset, Karlsborg, i sitt 21 levnadsår, lämnande oss, släkt och vänner i den bittraste sorg.
Mickelbys i Gerum d. 4 juni 1932.
Maria och Henrik Johansson.
Martin.

De fly så snart de ljusa morgonstunder, då livets vårdag milt emot oss ler. De fly så snart, men lär oss Gud därunder, att akta på den nåd som Gud oss ger.Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 juni 1932
N:r 127