19320604 - Lantbrukstekniska förrättningar.

Lantbrukstekniska förrättningar.

Lantbruksstyrelsen har förordnat statens lantbruksingenjör G. Wadman att verkställa förrättningar vid Alvena och Gudings i Vallstena socken, Burs—Ryftes i Källunge och Fole socknar, Martebo myr i Martebo m. fl. socknar, Sveide i Alskogs och Närs socknar samt Klint och Skogsby i Gammelgarns socken. (H. B.)Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 juni 1932
N:r 127