19320606 - Död. Thyra.

Att Gud idag till sig hemkallat min kära dotter Thyra i sitt 19 levnadsår, djupt sörjd och saknad av mig, syskon, släkt och många vänner, varder härmed tillkännagivet.
Gothem den 5 juni 1932.
Thyko Andersson.
Thure. Tage.Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 juni 1932
N:r 128