19320607 - Järnåldershallen reser sig vid Lojsta slott.

Järnåldershallen reser sig vid Lojsta slott.

Ett par bilder från det pågående byggnadsarbetet.
Överst: Byggninskarlarna ha tagit en stunds rast.
Nederst: Hallen sådan den ter sig i halvfärdigt skick.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 juni 1932
N:r 129