19320607 - Genom exekutiv auktion,

Genom exekutiv auktion,

som i dag förrättats å landskansliet härstädes, ha försålts tre lantbrukaren Helge Sander och hans hustru Helny Sander tillhöriga fastigheter vid Skrubbehagen i Follingbo.
Fastigheterna, som saluvärderats till resp. 2,000, 1,000. och 700 kr., inropades av nämdeman Elof Hansson, Roma, för sammanlagt 4,500 kr.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 juni 1932
N:r 129