19320609 - Till den sista vilan

Till den sista vilan

har i dag stoftet efter fru Malin Söderberg förts. Efter det sorgetåget anlänt till domkyrkan och de sörjande tagit plats kring båren framme i det rikt blomprydda koret, uppstämdes unisont ps. 473: 4-5, varefter fru Anna Lagergren-Norström från läktaren sjöng Josephsons »Hemlängtan». Den avlidnas son, kyrkoherde Carl Söderberg i Othem, framträdde så till kistan och för, rättade jordfästningen enligt ritualen. Officianten läste därpå några psalmverser, som den hädangångna under livstiden älskat. Därefter sjöngs unisont ps. 4188: 6, varpå kyrkoherde Axel Klint i Källunge sjöng begravningsmässan. Efter ytterligare en psalm, 468: 14. utförde hr Fr. Mehler på violin Andante av Gluck och Andantino av M. Kreisler, varefter den högtidliga och gripande akten var till ända.
Färden ställdes därpå mot norra kyrkogården, där den hädangångna bragtes ett sista farväl och stoftet sänktes i gravens tysta gömma.
I den rika blomstergärd, som sänts till båren, märktes bl. a. en krans med blå och vita band från Musikaliska sällskapet i Visby.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 9 juni 1932
N:r 131