19320609 - Pengar till S:t Olofs sjukhus.

Pengar till S:t Olofs sjukhus.

Medicinalstyrelsen föreslår k. m:t att vid fördelning av det för nästa budgetår beviljade anslaget å 6,250,000 kr. till hospitalsbyggnader anvisa ett belopp av 100,000 kr. till påbörjande av arbetena vid S:t Olofs sjukhus i Visby. (H. B.)Gotlands Allehanda
Torsdagen den 9 juni 1932
N:r 131