19320610 - Fastighetsauktion i Stenkyrka

Fastighetsauktion i Stenkyrka

hålles tisdagen den 1 4 dennes kl. 1 e. m., då för vederbörandes räkning försäljas: 7/16 mtl Niome, 1/48 mtl Liknatte, 1/64 mtl Ringvide och 3/512 mtl Lauhage i Stenkyrka socken. Hemmansdelarna utbjudas var för sig. Betalningsvillkoren, sam bliva förmånliga, samt övriga villkor bliva före auktionen tillkännagivna.
Stenkyrka den 10 juni 1932.
Auktionsförrättaren.Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 juni 1932
N:r 132